Texty

Demo 2003
ALTER EGO

Magická operace
předchází jí rituál
zapaluješ oheň, svíce
předstupuješ před oltář

Úzkost se tě zmocňuje
evokace začíná
otroci jsou andělé
ostří žíly protíná
Sedm knížat na koni

v hloubi lesa Gehenna
něco nové začíná
mysl se ti opouští
plamen svíce zhasíná

Ref: Zvíře v tobě rodí se
temnota je nicotná
velká zloba zplodí se
šílenost tě spoutává

Ref: Teď už není nic
všechno se už ztratilo
i ten plamen svíce
temnotou se pohřbilo
UTRPENÍ

Jsem rozbitý na tisíc kousků
jak váza, z které voda vytéká
postavil jsem svůj zámek z písku
jsem jeden z těch co
sám před sebou utíká
V zrcadle své duše
vidím jenom prach
vidím prázdnou tvář
z ní kouká jen strach

Ref: Žel, vidím tvoji
prázdnou tvář
na ní se dívám já a z ní
vane strach,sebelítosti

Život mi protéká mezi prsty
jako zrnka písku, umírám pomalu
mé místo je mezi balvany v písku
co jsem to zavinil, že se všechno bortí
čím jsem se provinil
že mne se Karma hroutí

néééé

Né, nechci být sám
né, neumírám
V UMÍRAJÍCÍM SLUNCI

V umírajícím slunci
se nebe třpytí jako krev
v aréně proti bratru
bratr dýku vytáhl
jeden z nich dneska vidí
jeho západ naposled
jeho krev promísí se
z pískem na mých patách

V umírajícím slunci
se řadí šiky žoldáků
ve světle pochodní
loďstvo vyplouvá
z prořízlých lidských hrdel
výkřik zní neslyšný
nebesa potemněla
válka promlouvá

V umírajícím slunci
se táhnou řady otroků
řetězy do masa
ústa plná much
nad nimi sup se vznáší
slzy kanou jako déšť
víra v rychlou smrt
pod bičem umírá
PADLÍ ANDĚLÉ

Ecce agnus dei, qui tolis peccota mundi
Nezlobím se má síla věčná jest
tvůj amulet v plamenech
SATAN

Nespoutanej chtíč,lež,
omyl a rozmařilost
AŠMODAJ
svádím Evu v bezuzdnost

Ref: ADONAI, můj pán
jsi mocný ve věčnosti pane
prorvi řetězy mé světské spoutanosti

Ó padlí andělé
všechny hříchy světa
démon mocných rozkoší
Ó ANAEL
zamilovanost je krutá
krev mi z rukou stříká

Nespoutané orgie
anděl sedí na draku
v ruce svírá hada
ASHTAROT
láska věčná jest
SKRYTÁ TVÁŘ

Rozdvojená osobnost
na útěku napříč světem
bezdůvodně vytlačen
prokletý proti své vůli

Jediná slza vzteku
třpytící se pod víčkem
roztříštěn o kameny
stále nemůžu uvěřit

Skrytá tvář

Žijící jako ostatní
zrozený aby trpěl
noc za nocí
cítí potřebu utíkat

Určitá bolest vydrží
je to tak jak to je
oslava zabití dne
z níž není návratu

Skrytá tvář
ÚSVIT

Nazírám černou tmou
vyhlížím ten nekonečnej den
nemůžu zbavit se děsnýho snu
rozbřesk záře vyřeší vše

Noc mění se v den
cítím to stále blíž a blíž
nevím co se může stát
přestaň snít a najdi ten klíč

Ú - S - V - I - T

Den není co dřív
šeď rozprostírá se kolem nás
dneska není o co státra
dost se vytrácí,
mění se v pláč

Ref: Nouzi s bídou popírám
nouzi s bídou zastírám
mysl rozum otvírám
postřeh radost už nevnímám

Nouzi s bídou svou popírám
nouzi s bídou tvou zastírám
mysl rozum svůj otvírám
postřeh radost už nevnímám

Ú - S - V - I - T

NOVINKY | SESTAVA | HISTORIE | GALERIE | ALBA | TEXTY | MP3 | KONCERTY | KONTAKT | GUESTBOOK